අපව අමතන්න

ජියැන්ග්සු ඊග්‍රෙට් නිව් මැටීරියල් ටෙක්නොලොජි සමාගම, ලිමිටඩ්.

ජාත්‍යන්තර විකුණුම් දෙපාර්තමේන්තුව

අමතන්න:ආරොන්

විද්යුත් තැපෑල:aaron@egretmfg.com

දුරකථන:13915071363

ලිපිනය:අංක 6 ටොංෂුන් පාර, හෙන්ග්ලින් ටවුන්, වුජින් දිස්ත්‍රික්කය, චැංෂෝ, ජියැන්ග්සු, චීනය, 213101

අමතන්න:ඇරි පෑන්

විද්යුත් තැපෑල:arry@egretmfg.com

දුරකථන:18915860838

අමතන්න:වෙන්ඩි ජියැන්ග්

විද්යුත් තැපෑල:wendy@egretmfg.com

දුරකථන:18915862618

අමතන්න:ජෙසී

විද්යුත් තැපෑල:jessie@egretmfg.com

දුරකථන:18006128872


ආශ්රිත නිෂ්පාදන

WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!