කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

ෆැක්ටරි ටුවර්

ජියැන්ග්සු ඊග්‍රෙට් නිව් මැටීරියල් ටෙක්නොලොජි සමාගම, ලිමිටඩ්.

ඇලවුම් පටි වැඩමුළුව

පීඩන ස්විච් වැඩමුළුව


ආශ්රිත නිෂ්පාදන

WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!